Menu Sluit

Automatisering van satelliet-controles bij landbouwsubsidies

Marieke Neijmeijer

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) draagt zorg voor de aanvraag, controle en uitbetaling van landbouwsubsidies. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de aanvraag zo hoog mogelijk is wordt gebruik gemaakt van o.a. satellietbeelden. Voorheen werden de beelden handmatig bekeken, maar vanaf 2023 wordt ingezet op automatisering waarbij, met behulp van algoritmes, automatisch een vergelijking gemaakt wordt tussen wat de aanvrager van de subsidie heeft opgegeven en wat op de satellietbeelden wordt waargenomen. Daar waar er sprake is van een afwijking wordt de aanvrager geïnformeerd en verzocht om zijn aanvraag aan te passen. Dit wordt een Areaalmonitoringssysteem genoemd.

Het project Areaal monitoring (AMS) is in het leven geroepen om het areaalmonitoringssysteem te ontwikkelen. Dit houdt in dat binnen het project zowel de ontwikkeling van algoritmes en ICT componenten als de inrichting van het proces wordt gerealiseerd. Vanuit Trigonus is door een business/ informatie analist ondersteund bij onder andere:

  • het uitdenken en ontwikkelen van deze ICT componenten,
  • het inrichten van het proces voor de afhandeling,
  • het opstellen van een logisch gegevensmodel,
  • het verwerken en inlezen van grote datasets.

In het project is ingezet op het zo veel mogelijk automatische afhandelen van de resultaten van de verschillende algoritmes voor de ongeveer 2.500.000 landbouwpercelen in Nederland. Er is een logisch gegevensmodel opgesteld, zodat de grote verscheidenheid aan gegevens juist vastgelegd en aan elkaar gerelateerd kon worden. Dit gegevens model is vertaald naar een database inrichting, waarop een applicatie gebouwd is om deze gegevens te kunnen verwerken. In deze applicatie is onder andere gerealiseerd:

  • een beslisboom functionaliteit die op basis van verschillende resultaten van algoritmes een vergelijking met subsidievoorwaarden kan maken,
  • een configureerbare functionaliteit voor het inlezen en uitleveren van de verschillende gegevens (zoals algoritme data, en gegevens over landbouwpercelen),
  • een reeks koppelvlakken met verschillende technieken om het proces voor de afhandeling te kunnen ondersteunen.

Het resultaat is een vrijwel volledig geautomatiseerde applicatie die van begin tot eind het proces voor de afhandeling kan ondersteunen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de applicatie functionaliteiten en is het grootste deel in gebruik genomen.