Menu Sluit

Bedrijfsanalyse bij DUO

Jeffrey Smith

Sinds september 2017 ben ik werkzaam bij DUO als Bedrijfsanalist voor het team Kinderopvang.

Kinderopvang is een relatief nieuwe tak binnen DUO. Hiervoor worden 2 registers ingezet: het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en het recent opgeleverde Personenregister Kinderopvang (PRK). Het LRK ondersteunt Gemeenten en GGD’s bij het uitvoeren van de Wet Kinderopvang (WKO), middels registratie van houders en voorzieningen, de registratie van inspecties en inspectierapporten. In het PRK worden personen geregistreerd die in de Kinderopvang werkzaam zijn, in het kader van het proces Continue Screening.

Het PRK, een online personenregister, is per 1 maart 2018 opgeleverd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De personenregistratie is een belangrijke schakel in het proces “Continue Screening”. Iedereen die in de Kinderopvang werkt en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig heeft, wordt continu gescreend. Dit gebeurt onder andere met behulp van het PRK. Het screeningsproces wordt uitgevoerd in een keten van verschillende partijen, waarbij DUO de ketenregie voert.

In mijn rol als analist werk ik impactanalyses SCOPAFIJTH breed uit en beschrijf mogelijke oplossingen in een adviesdocument. Deze adviezen worden voorgelegd aan de opdrachtgever SZW. Wanneer dit leidt tot technische aanpassingen, wordt er op Agile wijze ontwikkeld, middels 3-wekelijkse sprints, in samenwerking met ontwikkelaar ICTU. De analysewerkzaamheden lopen zeer uiteen: aanleidingen zijn onder andere aanpassingen in wet- en regelgeving, innovaties, proces aanpassingen/optimalisaties en complexere gebruikerswensen.

Het team Kinderopvang bij DUO is een relatief kleine club met zeer gedreven mensen. De omgeving is volop in ontwikkeling en dat maakt het werk zeer interessant. Het is fijn om te werken aan systemen en processen die maatschappelijk enorm relevant zijn. Het geeft een goed gevoel om bij te kunnen dragen aan het gemeenschappelijke doel: de Kinderopvang veiliger maken!