Menu Sluit

Change Control bij Robeco

Laurens Luijben

Deze maand ben ik begonnen bij Robeco in de rol van Coördinator Change Control. Zoals bij veel organisaties waar IT een belangrijke rol vervult in de bedrijfsvoering, is Robeco continu bezig met aanpassingen en vernieuwingen van technische systemen en applicaties. Het IT-landschap van Robeco bestaat uit systemen die extern zijn ontwikkeld, maar ook uit cloud-applicaties en zelf ontwikkelde systemen. Binnen mijn team vervul ik, zoals de naam aangeeft, een coördinerende rol bij de overgang van ontwikkel- naar de beheerfase.

Robeco streeft naar een korte “time to market”, om in een snel veranderende markt aan de wensen van haar klanten te kunnen blijven voldoen. Zoals van Robeco mag worden verwacht, dienen daarbij strenge kwaliteitseisen te worden nageleefd, gegrondvest in SoX- en ISAE-standaarden. Met het naleven van deze eisen kunnen wij als service organisatie aantonen “in control” te zijn.

Samen met diverse IT-delivery afdelingen, de projectorganisatie en technisch beheer, werken wij aan het verder professionaliseren van de IT-organisatie binnen Robeco. Bij de kennismaking met Robeco en de IT-organisatie, is me opgevallen dat de mensen waar ik mee werk een helder beeld hebben van waar wij met zijn allen staan. Ook beschikken mijn collega’s over een sterke visie ten aanzien van het gezamenlijke doel: een organisatie bestaand uit zelfsturende teams, waarbij Change Control een meer faciliterende dan sturende rol moeten gaan spelen, uiteraard met behoud van dezelfde hoge kwaliteitsstandaard.

Een mooi uitgangspunt waar ik de komende tijd veel aan verwacht bij te dragen!