Menu Sluit

Digitale Campus faciliteert eigen leerroute Windesheim

Geert Jan Meijer

Sinds september 2023 maken zo’n 800 studenten verdeeld over 17 opleidingen van hogeschool Windesheim gebruik van digitale ondersteuning bij het kiezen van hun eigen leerroute. De Digitale Campus faciliteert hen in het nemen van de regie op hun studiereis.

In de nieuw gerealiseerde informatieketen zijn diverse processen, systemen, applicaties en koppelingen samengebracht. Op basis van input uit het onderwijs, is een door het programma Digitale Campus nieuw ontworpen persoonlijke digitale omgeving gerealiseerd. In deze omgeving kunnen studenten onder meer zelf hun toetsmomenten plannen, hun rooster aanvullen en toetsmomenten kiezen. Met de informatievoorziening die de Digitale Campus biedt, sluit het onderwijs aan op de leerbehoeften van studenten.

Eigen leerroute

Hogeschool Windesheim heeft de ambitie om voor elke student een eigen leerroute te realiseren die flexibel, uitdagend en persoonlijk is. Met het uitbouwen van de mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen, speelt Windesheim in op de persoonlijke behoefte van studenten en bereidt ze hen voor op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Van onderwijs gebaseerd op standaard leerroutes, naar onderwijs via een eigen leerroute die studenten uitdaagt, flexibiliteit geeft en de mogelijkheid biedt verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren, passend bij de individuele leerbehoefte. Hiervoor zijn van de 17 deelnemende opleidingen de informatieketen, de processen en de digitale ondersteuning daarvan aangepast. De komende jaren gaan alle opleidingen over naar flexibel onderwijs in de nieuwe informatieketen.

Nieuwe informatieketen Digitale Campus

Samen met het onderwijs realiseerde het programma Digitale Campus de ontwikkeling van de nieuwe informatieketen. Processen, nieuwe en bestaande systemen zijn gekoppeld in één informatieketen, die het studenten mogelijk maakt om hun eigen studiereis flexibel te organiseren. Vanuit een persoonlijke digitale omgeving plannen studenten hun leerroute, tekenen in op onderwijsactiviteiten, communiceren met hun studiebegeleider en zijn de studieresultaten inzichtelijk.

Hogeschool Windesheim gaf opdracht voor de ontwikkeling van het geïntegreerde systeem. De afdeling IVT beheert de nieuwe informatieketen, die de aankomende jaren nog verder doorontwikkeld wordt.

Vanuit Trigonus is het project ondersteund met een senior informatieanalist.