Menu Sluit

Klantmigratie Mobiel – Tele2 Consumenten

Alex Noordhuis

Na de acquisitie van TELE2, zijn door T-Mobile uitdagende programma’s (Consumer en Business) opgezet om de volledige TELE2-base integraal over te zetten naar het T-Mobile landschap.  Daarbij was het zaak om allereerst de ‘landingsplaats’ voor het merk TELE2 netjes in te richten, waarbij niet alleen de TELE2 line-up en de pricing, maar ook de verdere beleving vanuit klantperspectief (front-end, app, wijze van factureren, etc) zo herkenbaar mogelijk moest worden opgebouwd. In parallel werd het migratietraject in gang gezet, met als doel voor Consumentenmarkt om 1,15 miljoen aansluitingen zo vlekkeloos en – voor de klant – ongemerkt als mogelijk, over te zetten naar de nieuwe stack. Het ging hierbij om meer dan een IT-migratie: ook vanuit netwerkperspectief veranderde er het één en ander.

De reis voor het Consumer-programma begon in januari 2019, met het optuigen van een multidisciplinair project-team: netwerk-experts, communicatiedeskundigen, SIMkaart-goeroes, telecom business analisten, migratiespecialisten, vertegenwoordigers vanuit de business, finance, callcenters en operations zijn samen in een blender gestopt om strategie en uitvoering vorm te geven. Uiteindelijk zou het volledig aantal medewerkers binnen het programma tot meerdere honderden uitgroeien (in de callcenters alleen waren bijvoorbeeld al 24 teams betrokken).

De aanpak

Meerdere migratiescenario’s zijn de revue gepasseerd, waarbij verschillende wijzen van Branding en inbedding (bijv. als MVNO) zijn geëvalueerd. Vanzelfsprekend heeft de klantbeleving de doorslag gegeven, en is TELE2 als volledig zelfstandig merk binnen T-Mobile gerealiseerd.

Voor de netwerkmigratie is de OverTheAir-methode (OTA) uit de bus gerold: een aanpak waarbij de netwerksleutel op de SIMkaart met een reeks OTA-commando’s over SMS wordt aangepast, waarna het toestel zich vervolgens als vanzelf aanmeldt op het nieuwe netwerk. Groot voordeel van deze aanpak voor de klant was, dat deze maximaal enkele seconden outage zou ervaren; voordeel voor de implementatie was bijvoorbeeld dat de netwerkmigratie hierdoor niet gebonden was aan een nachtvenster.

Daar een zeer beperkt aantal (verouderde) SIMkaarten niet geschikt bleek voor een OTA-update én een klein aantal kaarten zich niet liet benaderen (zgn. sleepers) is zo’n 2% van de base uiteindelijk met een fysieke SIM-swap overgezet.

Voor de IT-migratie is gekozen voor een transactionele aanpak, waarbij de traagmuterende data (preprovisioning- en resourcedata bijvoorbeeld) zoveel als mogelijk vantevoren is geladen.

Na de netwerkswitch werden vervolgens alle actuele klantspecifieke gegevens middels service-orders realtime het IT-landschap ingeschoten. Uiteindelijk was de gemiddelde klant hierdoor binnen seconden over naar het nieuwe netwerk, en in enkele uren volledig gemigreerd.

Daar waar initieel werd ingezet op migratiebatches van maximaal 50.000 aansluitingen, konden we op topsnelheid uiteindelijk tegen de 200.000 aansluitingen per week verwerken, mede dankzij optimaal tweaken van de middleware-laag en een zeer intelligente orchestratie van het OTA-berichtenverkeer.

Bij de volgorde van te migreren klanten moest onder andere rekening worden gehouden met:

  • Financiële randvoorwaarden (roaming gedrag, binding-statussen, Corona-beperkingen, etc.)
  • Functionele capabilities (de migratiesoftware is incrementeel uitgebreid om een variëteit aan exotische proposities, handset leningen en andere specifieke transformaties te kunnen verwerken).

Dit heeft geleid tot meerdere segmenteringen binnen de te migreren base. Bij de uiteindelijke planning van de batches zelf, moest daarnaast uiteraard ook nog rekening worden gehouden met operationele windows, releases en het incidentele incident. Uiteindelijk is de benodigde flexibiteit om dit alles mogelijk te maken gerealiseerd in de migratiesofware zélf, waarmee de mogelijkheid werd gecreëerd om continu te migreren en te pauzeren wanneer de omstandigheden daarom vroegen (callcenter bezetting, geplande releases, etc).

De uitvoering

Realisatie van de maatwerk-oplossing is gedaan door het illustere Fledermaus Scrum-team, dat verantwoordelijk was voor niet alleen realisatie van alle ETL-capabilities benodigd voor een succesvolle migratie, maar tevens voor ondersteuning van de transitie-architectuur én de integratie van een 15-tal bronnen met even zovele doelsystemen.

Bij de planning van de features is steeds gekeken naar de optimale verhouding tussen mogelijke/gewenste migratievolumes (wat bouwen we eerst) en technische complexiteit (zo zijn de meest exostische voorkomens in de laatste fase gemigreerd, met maximale inzet van opgebouwde expertise).

Een klein deel van het team heeft zich tegelijkertijd dagelijks (en ’s nachts) bezig gehouden met het Ops-werk: in 25 weekruns is zo vervolgens 98% van het totale migratievolume volledig geautomatiseerd gemigreerd. De eerste run heel voorzichtig: met 10 aansluitingen, de grootste run met een bruto volume van bijna 200.000 aansluitingen.

Uiteindelijk is eind januari 2021 de volledige base van Tele2 gemigreerd, binnen de geplande tijdlijnen en met tevreden klanten: uiteindelijk heeft minder dan 5% van de base contact gezocht met TELE2 in relatie tot de migratie – een stuk minder dan in een gemiddeld migratietraject met vergelijkbare complexiteit.

De rol van Trigonus

Als migratie-architect heb ik vanaf het begin mijn steentje bij mogen dragen aan de aanpak en de uitwerking van alle aspecten binnen de migratie, en als Product Owner van Fledermaus heb ik de volledige realisatie en implementatie mogen aansturen. Een enorm veelzijdige klus, met een een prachtig resultaat!