Menu Sluit

Nieuwe applicatie voor Prorail voor beoordeling van spoorontwerpen

Martijn Andela

De nieuwe applicatie Track Changes van Prorail is op 17 mei 2023 opgeleverd aan de afdeling Asset Management. Track Changes helpt de Railverkeerskundigen en Rail System Engineers bij het toetsen van nieuwe spoorinfra-ontwerpen. 

De ERTMS (European Rail Traffic Management System) spoorinfra-ontwerpen zullen vanaf nu in het digitale formaat IMX door ingenieursbureaus aangeleverd worden aan Prorail. Track Changes vertaalt die digitale informatie naar een kaart, zodat de specialisten kunnen toetsen of de ontwerpen correct zijn. Naast verificatie door de specialisten wordt het ontwerp ook automatisch geverifieerd; zo wordt de hoeveelheid repetitief werk sterk verminderd. Zouden er in het toetswerk bevindingen naar boven komen, dan biedt Track Changes daarvoor een registratiemogelijkheid. Daarmee is er intern Prorail en tussen ProRail en het ingenieursbureau eenvoudig overleg mogelijk over die bevindingen. 

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om Track Changes af te krijgen. Een intensieve samenwerking van het team met gebruikers, stakeholders en management heeft een mooi eindproduct opgeleverd, wat onlangs leidde tot een compliment van de Programmadirectie voor de aanpak en realisatie. Ook bij de circa 60 gebruikers van afdeling Kwaliteit en Veiligheid (K&V) werd de applicatie met waardering ontvangen. 

Vanuit Trigonus is het project ondersteund met een informatieanalist.