Menu Sluit

Nieuwe Kassa voor alle KPN winkels

Nadjib Boudchichi

Ter vervanging van de kassa’s in alle KPN winkels is het Project XV Retail Kassa opgestart met als doel: 

  • Realisatie van een nieuwe XV-Retail kassa oplossing, gekoppeld met een reeks van bestaande KPN-applicaties en systemen; 
  • Beschikbaarheid van opgeschoonde stamgegevens producten, prijzen, promoties en medewerkers op de kassa;
  • Ondersteuning van key-users en eindgebruikers in het gebruik van XV-Retail Kassa;  
  • Uitrol van de XV-Retail kassa oplossing in alle KPN-winkels (meerdere kassa’s per winkel); 
  • Een gehoste en beheerde XV-Retail kassa oplossing.

De XV-Retail Kassa standaard oplossing werd door de leverancier gepresenteerd in een aantal workshops, waarbij vertegenwoordiging van de KPN business en het projectteam aanwezig waren. Op basis van de presentaties en demo’s van de XV-Retail Kassa kon de scope worden vastgesteld en werd bepaald wat standaard voldeed en wat er aan extra functionaliteit gebouwd of extra geconfigureerd moest worden. 

Op basis van de workshop output werd de definitieve scope en planning overeengekomen. 

De scope werd in sprints opgeleverd, waarna eerst het projectteam de opgeleverde software testte. Nadat de leverancier een functionaliteit (iteratief) had opgeleverd werden door het KPN projectteam de E2E testen uitgevoerd, waarbij ook aanpalende KPN interfaces en systemen werden gevalideerd. Tijdens de E2E testen van de XV-Retail Kassa werden de business vertegenwoordigers al betrokken om functionaliteiten en deelprocessen te kunnen valideren, zodat in een vroeg stadium zaken konden worden beoordeeld. 

Nadat de E2E keten getest was, kon de security tester aan de slag. Op basis van een security assessment waren risicogebieden geïdentificeerd die tijdens de pen testen onderhanden werden genomen.

De bevindingen vanuit de pen testen dienden opgelost en hertest te worden: pas dan kon de XV-Retail Kassa op productie worden geïnstalleerd. 

Voor het beheer werd, parallel aan het ontwikkelen van de XV-Retail Kassa, gewerkt aan het beheercontract, de SLA en de serviceprocessen. Deze dienden voor de start van de GAT te zijn afgerond zodat deze ook mee konden getest en gepilot. 

Nadat alle functionaliteiten, standaard en maatwerk, waren opgeleverd en door het E2E testteam waren vrij gegeven, vonden de  gebruikersacceptatietesten (GAT) plaatst. Tijdens de GAT konden de key users en procesmanager vanuit de business processen de XV-Retail Kassa testen. Na het oplossen en hertesten van de GAT bevindingen was de XV-Retail Kassa gereed voor de pilot. Tijdens de pilot werd in een aantal winkels op een aantal werkplekken de XV-Retail Kassa gebruikt om te bepalen of de kassa ook op de productie omgeving voldeed. Hierna kon de uitrol naar alle winkels plaatsvinden. 

Vanuit Trigonus is het project ondersteund met een projectmanager en een business consultant.