Menu Sluit

Training BCS Business Analysis Practice

Chris van Houten

Een groot deel van de Trigonus medewerkers heeft onlangs de BCS Business Analysis Practice training gevolgd. Business Analyse is een vakgebied dat een brede toepassing kent, waarbij veel verschillende methodologieën en technieken gebruikt kunnen worden. Hoe zorgen we dat we het overzicht behouden en we de juiste technieken gebruiken bij het uitvoeren van bijvoorbeeld een voortraject of haalbaarheidsstudie? 

Geertje Appel van Le Blanc Academy heeft ons geholpen antwoord te geven op deze vragen door Trigonus in twee cursusdagen mee te nemen in het BCS BA accreditatietraject. Tijdens de cursus hebben we verschillende casussen behandeld, waarmee we onze analytische en praktische vaardigheden hebben aangescherpt.  

Zo hebben we gewerkt met technieken en modellen om de externe omgeving van een organisatie in beeld te brengen middels PESTLE en Five Forces analysis, waar een VMOST-analysis of resource audit gebruikt kan worden om de interne omgeving in kaart te brengen. Verder verdiepten we ons in het identificeren en formuleren van Critical Success Factors (CSF) en de bijbehorende Key Performance Indicators (KPI), het bij aanvang opstellen van een Terms of Reference en het identificeren en managen van verschillende relevante belanghebbenden. Met behulp van de CATWOE-techniek definieerden we een root definition van een systeem en modelleerden we de invalshoeken van diverse actoren binnen en buiten een organisatie. Vervolgens stelden we Business Activity Models op, op basis van de input uit die verschillende perspectieven. 

Het waren twee intensieve dagen waarin we alle hoeken van business analyse hebben gezien. Met het behalen van de BCS accreditatie mag je dan ook stellen dat je beschikt over de vaardigheid om effectief bij te dragen aan het succes van organisaties. De interactieve cases zorgden voor een speelse manier om kennis op te doen en creëerden de mogelijkheid om deze kennis direct toe te passen op praktijkvoorbeelden; daarom nogmaals dank aan Geertje Appel voor het geven van deze cursus!